Savivalda PDF Spausdinti El. paštas

MOKYTOJŲ TARYBA – tai institucija bendriems ugdymo, pedagogų profesiniams klausimams spręsti. Tarybai vadovauja direktorė Vaiva Balčėtienė.


METODINĖ TARYBA – skatina metodinį profesinį pedagogų bendradarbiavimą ir gerosios darbo patirties skaidą. Metodinės grupės veiklą koordinuoja direktorės pavaduotoja ugdymui Laima Kazakevičienė, jei talkina metodinės grupės pirmininkė Sandra Zenkevičienė.


MOKYKLOS TARYBA – aukščiausia lopšelio-darželio institucija, telkianti pedagogus, tėvus, svarbiausiems įstaigos tikslams ir uždaviniams spręsti. Įstaigos tarybai vadovauja Bronislava Virvičienė.


Lopšelyje-darželyje vyksta tradicinės bendruomenės šventės. Tai – darbuotojų sveikinimas jubiliejų, Kalėdų progomis, Mokytojo dienos minėjimas ir kt.


DARBO TARYBA – atstovauja darbuotojų interesus, gina jų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises. Darbo tarybai atstovauja Gražina Guobužienė.

Atnaujinta Antradienis, 13 Lapkritis 2018 14:39