Bendruomenė PDF Spausdinti El. paštas


Lopšelyje-darželyje dirba 51 darbuotojas.

ADMINISTRACIJA

Eil. Nr.

Pareigos

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

1.

Lopšelio-darželio direktorė

Vaiva Balčėtienė

Aukštasis

2.

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Laima Kazakevičienė

Aukštasis

3.

Vyr. buhalterė

Jolita Juškaitė

Aukštasis

4.

Ūkvedė

Regina Meškonienė

Aukštesnysis

5.

Vaikų maitinimo ir higienos organizatorė

Loreta Andrikonienė

Aukštesnysis

6.

Apskaitininkė

Milda Petkevičiūtė

Aukštasis

7

Sekretorė

Daiva Šeibokienė

Aukštasis

PEDAGOGAI

Lopšelyje-darželyje dirba 21 pedagogai, iš jų:

  • 4 pedagogai turi auklėtojo kvalifikacinę kategoriją;
  • 12 pedagogų turi vyresniojo auklėtojo kvalifikacinę kategoriją;
  • 2 – auklėtojo–metodininko kvalifikacinę kategoriją;
  • 1 logopedas, turintis vyresniojo logopedo - spec. pedagogo kvalifikacinę kategoriją;
  • 1 meninio ugdymo pedagogas, turintis vyresniojo muzikos mokytojo kvalifikacinę kategoriją;
  • 1 spec. pedagogas, turintis spec. pedagogo ir logopedo metodininko kvalifikacinę kategoriją.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Specialybė

Pareigos

1.

Rasa Galūzienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

2.

Kristina Kamarauskienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

3.

Ingrida Petrulaitienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

4.

Vida Samchvalovienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

5.

Loreta Kraujalytė

Aukštesnysis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

6.

Eglė Žvigaitytė

Aukštasis

neuniversitetinis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

7.

Regina Radzevičienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

8.

Asta Dulienė

Aukštasis

Ikimokyklinisugdymas

Auklėtoja

9.

Milda Šeštokienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

10.

Bronislava Virvičienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

11.

Gražina Guobužienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

12.

Rasa Utkevičienė

Aukštasis neuniversitetinis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

13.

Ramutė Piragienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

14.

Sandra Zenkevičienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo

pedagogė

15.

Rasa Juškienė

Aukštasis neuniversitetinis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

16.

Justina Nemanienė

Aukštasis neuniversitetinis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

17.

Vitalija Švedaitė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

18.

Danguolė Skeberdienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

19.

Aušra Četkauskienė

Aukštasis

Defektologija

Logopedė

20.

Violeta Bartulienė

Aukštesnysis

Muzikos mokytoja

Meninio ugdymo mokytoja

21.

Rasa Kirdulienė

Aukštasis

Spec. pedagogika ir logopedija

Spec. pedagogė

Taip pat darželyje dirba 11 auklėtojų padėjėjų, 3 virėjai, sandėlinkas, valytojas, elektrikas, 2 remonto darbininkai, 3 sargai ir kiemsargis.

Atnaujinta Antradienis, 13 Lapkritis 2018 14:49