Paslaugos PDF Spausdinti El. paštas

PARAMA VAIKAMS


Lopšelis-darželis ,,Papartis” nuo 2012 m. vasario 1 d. tapo ES finansuojamos programos ,,Pienas vaikams” dalyviu. Programos ,,Pienas vaikams” tikslas – diegti vaikams supratimą apie pieno vartojimo teigiamą poveikį sveikatai. Įgyvendinant šį tikslą, keliamas uždavinys – padidinti pieno produktų dalį vaikų mityboje, ugdant teisingos ir sveikos vaikų mitybos įpročius. Vaikai pagal šią programą ( be papildomo mokesčio) gauna šiuos pieno produktus:

 • Jogurtas;

 • Sūrio lazdelės;

 • Pienas.


VAISIŲ PROGRAMA


Nuo 2012 m. balandžio 2 d. lopšelis – darželis dalyvauja Europos Sąjungos finansuojamoje programoje „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose 2010 – 2013 m.“. Programos tikslas – paskatinti vaikus daugiau valgyti vaisių, gauti svarbiausių vaikų augimui bei sveikatai reikalingų elementų; diegti vaikams sveikos mitybos įpročius. Vaikai pagal šią programą (be papildomo mokesčio) gauna šiuos vaisius:

 • obuolius.


LOGOPEDO PAGALBA

 • Vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimų diagnostika

 • Tinkamiausių ugdymo(si) metodų ir būdų taikymas, šalinant kalbos ir kalbėjimo sutrikimus;

 • Metodinių konsultacijų įstaigos pedagogams teikimas vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimų šalinimo klausimais;

 • Bendradarbiavimas su tėvais sprendžiant vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, ugdymo(si) problemas.SPECIALIOJO PEDAGOGO PAGALBA

 • Vaikų, turinčių specifinių pažinimo sutrikimų, vertinimas;

 • Palankiausių ugdymo(si) metodų ir būdų taikymas, šalinant pažintinių gebėjimų sutrikimus;

 • Metodinių konsultacijų įstaigos pedagogams teikimas speciajiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais;

 • Bendradarbiavimas su tėvais sprendžiant vaikų, turinčių pažintinių procesų sutrikimų, ugdymo(si) problemas.


VAIKŲ MAITINIMO IR HIGIENOS organizatoriaus PAGALBA

 • Kontroliuoja ir organizuoja lopšelio-darželio vaikų maitinimą;

 • Rūpinasi pirmos pagalbos įstaigoje esančių vaistinėlių atnaujinimu;

 • Kontroliuoja kaip laikomasi sanitarinių - higieninių reikalavimų virtuvėje ir kitose įstaigos patalpose;

 • Įvykus nelaimingam atsitikimui, suteikia vaikams reikiamą pagalbą, prireikus kviečia spec. tarnybas;

 • Suteikia vaikui reikiamą pagalbą pastebėjus, kad jo atžvilgiu taikomas smurtas, prievartą, seksualinis ar kitoks išnaudojimas;

 • Veda vaikų nemokamo maitinimo apskaitą.Atnaujinta Antradienis, 13 Lapkritis 2018 15:10